กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก ปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 408
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561  ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา

***** ติดตามรูปกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ อัลบั้มรูป *****
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก ปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา***** ติดตามรูปกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ อัลบั้มรูป *****
ตัวแทนนักเรียน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม MWS EP Open house 2017 "Key for Tomorrow" ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560*** ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ อัลบั้มรูป ***
***** ติดตามรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ "อัลบั้มรูป" *****