กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วันที่ 01 พ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1992
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 เปิดเรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 เปิดเรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2556นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ช่วย กด like ให้กับ เด็ก ๆ หน่อยนะครับ ของกิจกรรม "ไฮคิว โยคิส์ พร้อมอร่อยยกโรงเรียน" ตาม ลิงค์ ข้างล่างนี้นะครับ เลือกที่ โรงเรียนปัญญาวิทยาhttps://www.facebook.com/HIQ.Yokids