กิจกรรม "ไฮคิว โยคิส์ พร้อมอร่อยยกโรงเรียน"

วันที่ 11 ก.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1628
ช่วย กด  like ให้กับ เด็ก ๆ หน่อยนะครับ ของกิจกรรม  "ไฮคิว  โยคิส์  พร้อมอร่อยยกโรงเรียน" 

ตาม ลิงค์ ข้างล่างนี้นะครับ  เลือกที่  โรงเรียนปัญญาวิทยา

https://www.facebook.com/HIQ.Yokids
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 เปิดเรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2556นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ช่วย กด like ให้กับ เด็ก ๆ หน่อยนะครับ ของกิจกรรม "ไฮคิว โยคิส์ พร้อมอร่อยยกโรงเรียน" ตาม ลิงค์ ข้างล่างนี้นะครับ เลือกที่ โรงเรียนปัญญาวิทยาhttps://www.facebook.com/HIQ.Yokids