วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 อ.กัลญา ยอดดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้มามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ โรงเรียนปัญญาวิทยา สถานศึกษาที่มีนักเรียนร่วมโครงการ MW FIT'59 ที่มีจำนวนมากที่สุด และนักเรียนสอบได้คะแนนสูงที่สุด ได้อันดับที่ 1 จ

วันที่ 15 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 600
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 เปิดเรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2556นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ช่วย กด like ให้กับ เด็ก ๆ หน่อยนะครับ ของกิจกรรม "ไฮคิว โยคิส์ พร้อมอร่อยยกโรงเรียน" ตาม ลิงค์ ข้างล่างนี้นะครับ เลือกที่ โรงเรียนปัญญาวิทยาhttps://www.facebook.com/HIQ.Yokids