กิจกรรม เนสท์เล่ เพียวไลท์

วันที่ 17 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 1609
กิจกรรมเนสท์เล่  เพียวไลท์  เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำและการนำขวดกลับมาใช้ใหม่

กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5  วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2556  เวลา  9.00 น. - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัญญาวิทยา (ตึกใหม่)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง